SPONSOR ADS

Wednesday, 6 November 2019

Vikram Thakor Jordar New song | Tu Nai Ka To Hu Nai ..| Full song

Vikram Thakor Jordar New song | Tu Nai Ka To Hu Nai ..| Full song

Singer : Vikram Thakor
Artist : Vikram Thakor, Ranjana Thakor, Guru Patel
Lyrics : Pravin Ravat, Kishor Thakkar Music : Mayur Nadiya
Studio : Shiv-Dhara studio Editor : Prem sadhu
D.O.P : Prem Sadhu, Pathan Sahbaz, Drown : Ravi Halol
Makeup : Rakesh Rathod
Director : Dhiren Randheja Label : Dhiren Randheja
Official Special Thanks : Jay Bhavani studio, shertha